Tillbehör för knivar

Balisongknivar räknas som träningsknivar i Sverige och är en vikbar fickkniv som har två handtag som roterar runt bladet för att dölja det när den är stängd. Den introducerades först i Filippinerna och blev senare populär i USA.

Kniven är också känd som en fjärilskniv på grund av hur handtagen viks ihop som vingarna på en fjäril. Balisongknivar är olagliga i vissa länder, bland annat Australien och många delar av Europa, men de är lagliga att äga i Sverige. Du får däremot inte bära kniven på allmän plats enligt knivlagen.

När du använder en Balisong-kniv för självförsvar ska du alltid komma ihåg att hålla händerna öppna så att du snabbt kan släppa bladet om det behövs. Om du bär en Balisong-kniv i fickan ska du se till att du har snabb tillgång till den.

Kom ihåg att det inte finns något säkert vapen, så var alltid försiktig när du tränar med någon typ av kniv, oavsett om det är en riktig kniv eller en träningskniv i gummi. På Lamnia hittar du flera träningsknivar.

Balisongknivars ursprung

Kniven användes först av det filippinska folket för jakt och självförsvar. De bar den runt halsen, gömd under kläderna, för att vara beredda om de blev attackerade av vilda djur eller laglösa grupper som strövade omkring i landet på den tiden.

Den användes senare som krigsvapen av amerikanska soldater under andra världskriget eftersom båda sidor hade vapen av metall, vilket innebar att vapen bara skulle orsaka bullerföroreningar. Balisong-kniven kunde lätt skära igenom tjocka gummidäck på lastbilar eller skära halsen av människor utan att göra mycket oväsen

Enligt svensk lag är det tillåtet att äga alla typer av knivar så länge man har tillstånd att använda dem. Det spelar ingen roll om det är för privata ändamål eller av yrkesmässiga skäl

Knivar i Sverige

Svensk lag säger att du bara ska använda det våld som är rimligt för att försvara dig. Att använda en kniv i självförsvarssyfte anses inte vara lika rimligt som att använda din egen kropp, eftersom det kan skada både dig och den andra personen.

Att använda en fickkniv eller en vanlig kökskniv anses vara orimligt och kan bryta mot din rätt till personligt försvar om den andra personen inte har några vapen alls. Det är aldrig lagligt att ta livet av någon annan och om någon bryter mot denna lag kommer de att åtalas enligt svensk lag.

Om du någonsin hamnar i en situation där du behöver skydda dig själv, kom ihåg: håll dig lugn, håll händerna synliga och tala tydligt så att alla kan se varför du använde våld. Du bör också se till att du alltid är medveten om din omgivning och möjliga flyktvägar.

Om du försvarar någon annan eller skyddar egendom är lagen annorlunda. Du kan använda mer våld för att skydda andra människor och deras egendom än vad du skulle få använda för ditt eget skydd mot en angripare, och det spelar ingen roll om de inte har bett dig att ingripa.

Kom ihåg: Knivar ska endast användas som verktyg och aldrig som vapen, så var försiktig när du hanterar knivar i allmänhet.